+85

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


عکس اشکال چند وجهي
 
آیا می دانید – چند وجهی ها – ریاضی – BLOGFA
amiradeli.blogfa.com/post/24/چند-وجهی-ها
Translate this page
اجزای آب به شکل بیست وجهی های منتظم و کروی هستند و ماننند مایعات می توانند بغلتند سیصد سال ق.م زمانی که اقلیدس مقاله های خود را می نوشت یونانیها درباره هندسه فضایی نظریاتی کاملا شکوفا داشتند در کتاب “یازده مقاله” اقلیدس روی ویژگی های طولی چند وجهی ها بحث می کند او در کتاب سیزدهم نشان داد که چگونه می توان یک چهار وجهی …
[PDF]ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺤﺎﻃﯽ
igo-official.ir/wp-content/…/پرگار_چند_وجهی_های_غیر_محاطی.pdf
Translate this page
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ. ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺤﺎﻃﯽ. ۱ . ۸ ﻗﻀﻴﻪٔ اﺻﻠﯽ. ، اﮔﺮ۱ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺋﻮس ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺤﺪب ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﮐﺮﻩ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻫﺮم ﺷﮑﻞ. ﻗـﺎﻋﺪﻩ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧﻮد ﻫﺮم ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﮐﺮﻩ ای ﻣﺤﺎط ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗـﺎﻋﺪﻩ را ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮم ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﺷﻮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ. ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺪب را …
جام جم آنلاین – کشف طبقه جدیدی از اشکال هندسی پس از 400 سال
jamejamonline.ir › دانش
Translate this page
Feb 18, 2014 – ریاضیدانان آمریکایی با الهام از اشکال چشم انسان، موفق به کشف طبقه چهارم از چند وجهی‌های متساوی‌الاضلاع موسوم به «چند وجهی گلدبرگ» شده‌اند. تصویر کشف طبقه جدیدی از اشکال هندسی پس از 400 سال. ریاضیدانان یونان باستان بویژه افلاطون، هزاران سال قبل اقدام به طبقه‌بندی اشکال جامد کردند و از آن زمان تاکنون اشکال …
انواع چندضلعی ها و تعاریف آنها :: ریاضی 789 (متوسطه اول)
riazi7.ir/post/انواع-چندضلعی-ها-و-تعاریف-آنها

 NS