+85

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


شرکت برکت مرغ تخمگذار
 
شرکت طیور برکت
www.toyoorbarekat.com/fa/
Translate this page
از کلیۀ اساتید، دامپزشکان، کارشناسان، همکاران و دانشجویان دامپزشکی، علوم دامی و از کلیۀ متخصصین که در واحدهای مرغ اجداد، مادر، جوجه کشی، مرغ تخمگذار و گوشتی مشغول کار هستند دعوت به همکاری میشود که با ارسال تألیفات، مقالات و متون ترجمه شدۀ خود به سایت شرکت طیور برکت بزرگترین تولید کنندۀ جوجه یکروزۀ تخمگذار و …
درباره ما – شرکت طیور برکت
www.toyoorbarekat.com/fa/about.html
Translate this page
Jan 8, 2017 – با توجه به تجربه شرکت طيور برکت در پرورش واريته هاي مختلف نژاد لگهورن و اطلاع کامل از توانمنديها و کاستيهاي ساير نژادهاي تخمگذار در راستاي نيل به اهداف خود، در سال 1384 با همکاري شرکت لوهمن(LOHMANN) آلمان و نمايندگي انحصاري نژاد L.S.L تصميم به احداث يک واحد مرغ اجداد تخمگذار در زميني به مساحت 1000 …
گروه تولیدی برکت
barekatgroup.com/
Translate this page
گروه مذکور با اخذ نماینـدگی انحصـاری مـرغ اجـداد از شـرکت لـوهمن آلمـان و ارائـه نـژاد مرغ تخم گذار ال اس ال به پرورش دهندگان مـرغ تخمگـذار در ایـران بـه ایـن افتخـار نائـل گردیده تا نـژادی را بـا تـوان ژنتیکـی قابـل توجـه و عملکـرد تولیـدی مناسـب همـراه بـا توجیهات اقتصادی لازم معرفی نموده تا از ایـن طریـق گـام مـوثری در ارتقـاء سـطح کیفـی و …
شرکت طیور برکت (استان تهران) – دستچین
dastchin.ir › Ad
Translate this page
همواره طی 2.5 دهه اخیر نام شرکت طیور برکت بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان جوجه یکروزه تخمگذار در سطح صنعت مرغ تخم گذار مطرح بوده است . با توجه به افت و خیزهایی که همواره در سطح مدیریت پیش آمده است شرکت توانست به تولید جوجه یکروزه تخمگذار در همان سطح بپردازد وهمواره سعی داشته است که در این زمینه صنعت را با …
برکت فارم
barekatfarm.com/

 NS