+85

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


انواع ارايه ها در فارسي ششم
 
آرایه های ادبی(فارسی ششم) – معلم شاپ
moallemshop.com/آرایه-های-ادبیفارسی-ششم/
Translate this page
Jul 15, 2017 – ( ﺭَﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﺍﻉ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﻣﺼﺮﺍﻉ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﺖ ) ﺟﻨﺎﺱ ﺗﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻓﺮﻭﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ، ﺟﻨﺎﺱ ﻣﺮﮐﺐ ( ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺱ ﻣَﺮْﻓُﻮّْ ) ﮐﻪ ﺩﻭ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ : ﻣﺮﮐﺐ ﻣَﻘﺮﻭﻥ ﻭ ﻣﺮﮐﺐ ﻣَﻔﺮﻭﻕ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﺱ ﻣُﻠَﻔَّﻖ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻓﺮﻋﯿﺎﺕ ﺟﻨﺎﺱ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺳﺖ . ﺟﻨﺎﺱ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﻡ ( ﻧﺎﻗﺺ ) ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻭﺍﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ؛ ﮐﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ …
انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه مثال – سایت معلم ششم
www.moallem6.ir › ششم وهفتم › فارسی
Translate this page
Oct 18, 2013 – انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه مثال – سایت معلم ششم نظم مصراع،بیت،قافیه،انواع شعر،قالب شعری آرایه های ادبی به همرام مثال کامل.
زبان و ادبیات فارسی – آموزش آرایه های ادبی به طور کامل
adabiyat-e-jam.blogfa.com/post-21.aspx
Translate this page
توجه : در زبان فارسي بيست و نه واج داريم / ( بيست و سه صامت و شش مصوت ). صامت ها همان حروف الفباي فارسي هستند و مصوت ها « » و « ا » ، « ي » ، « و » مي باشند . سجع : آوردن كلماتي در پايان جمله هاي نثر كه در وزن يا حرف يا حرف آخر يا هر دو ( وزن و حرف آخر ) با هم يكسان باشد . نكته 1 : سجع در كلامي ديده مي شود كه حداقل دو جمله باشد يا دو …
انواع آرایه ها در زبان فارسی – تبیان
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=434713
Translate this page
Mar 17, 2010 – در ادبیات هر گاه واژه‌های پایانی دو قرینه کلام در واج یا واج های آخر مشترک باشند آرایه سجع پدید می‌آید و آن دو جمله را مسجع می‌خوانند. … خرامان بشد سوی آب روان چنان چون شده باز یابد روان (روان در مصراع نخست به معنی جاری و درمصراع دوم به معنی جان و روح است) تضمین هر گاه شاعر یا نویسنده‌ای، … انواع آرایه ها در زبان فارسی.
[PDF]آرایه های ادبی «
https://www.ehsan-edu.org/ehs/wp-content/…/آرایه-های-ادبی.pdf

 NS